Türkçe Dersi Özyeterlilik Algısı Ölçeği (TDÖAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Durukan, E., ve Maden, S. (2012). Türkçe Dersi Özyeterlik Algısı Ölçeği (TDÖAÖ): Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 164-173.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Erhan Durukan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5 alt boyut ve 39 madde
Ders sürecine yönelik ön yargılara kapılma (15) : Hazırlıksız konuşma esnasında paniğe kapılıyorum.
Performans gösterme ve yardım etme (3) : Türkçe dersinde proje ödevlerimi tek başına yapamam.
Konuları anlayamamaktan korkma ve endişelenme (8) : Türkçe dersinde konuşurken kendimden emin olamıyorum.
Çalışmayı, araştırmayı sevme (6) : Türkçe dersinin sınavlarında başarılı olacağımdan eminim.
Kendine güvenme (7) : Türkçe dersindeki kavramları rahatlıkla anlayabilirim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Faktör analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için cronbach alpha güvenirlik katsayısı ve yarı test uygulanmıştır.Cronbach alpha katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi