Toplumsal İşlevselliği Değerlendirme Ölçeği (TİDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M., Kiras, F., İncedere, A., Esen, D., Gürcan, M. B., Abut, B., İpçi, K., ve Tural, Ü. (2019). Şizofreni Hastaları için Toplumsal İşlevselliği Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(2), 29-38. doi: 10.5455/apd.2374

DOI: 
doi: 10.5455/apd.2374
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Yıldız
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

19 madde ve 4 alt boyut
Kişilerarası İlişkiler ve Eğlenti (7 m)
Özbakım (7 m)
Bağımsız Yaşam (4 m)
Çalışma Durumu (1 m)

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
3'lü Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 19 ile 57 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Birinci faktörün toplam varyansın %28.22’sini, ikinci faktörün %11.09’ünü, üçüncü faktörün %7.62’sini açıkladığı; üç faktörün birlik-te toplam varyansın %46.93’ünü açıkladığı saptandı.

Güvenirlik: 

On dokuz maddelik ölçeğin iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı 0.842 olarak hesaplandı. Kişilerarası ilişkiler ve eğlenti alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0.774, özba-kım alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0.758, bağımsız yaşam alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0.700 idi.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi