Teste Hazırlık ve Test Yanıtlama Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Bıçak, B. (2013). Teste Hazırlık ve Test Yanıtlama Stratejileri Ölçeği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 273-289.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Bayram Bıçak
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2üst boyut 7 alt boyut 37 madde
Teste Hazırlık
Bilişsel (7 m):
Sosyal (3 m):
Bilişötesi (7 m):
Yanıtlama Stratejileri
Soru Çözümleme Stratejileri (7 m):
Test Sonrası Stratejisi (6 m):
Zamanı Planlama Stratejisi (4 m):
Seçenek Tahmini (3 m):

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

ölçekten alınabilecek puan 37 ile 185 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin alt boyutlarından alınacak puanlar, öğrencinin hangi stratejiyi kullandığına ilişkin kanıtlar sunacaktır. Özellikle sınav başarısı düşük olan öğrencilerin başarılarını geliştirmek üzere kullandıkları stratejiyi gözden geçirmeleri ya da diğer stratejilerden kendilerine daha uygun olan birini seçmelerine yardımcı olması beklenmektedir

Geçerlik: 

THTYSÖ’nün yapı geçerliliğini test etmek amacıyla varimaks eksen döndürme yöntemi kullanılarak açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, birden fazla faktörle yüklü olduğu tespit edilen ya da faktörlerle 0,30’dan düşük ilişki gösteren 16 madde ölçekten çıkarılmıştır

Güvenirlik: 

THTYSÖ’nin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık Cronbach alfa katsayıları 0.39 ile 0.78 arasında madde sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi