Tempo Veren Liderlik Ölçeği (TVLÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Demir Yıldız, C., ve Polat, M. (2020). Tempo Veren Liderlik Ölçeği (TVLÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 533-544 . DOI: 10.18506/anemon.624955

DOI: 
https://doi.org/10.18506/anemon.624955
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Murat Polat
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Girişimci Ruh: 10 madde
Yüksek Performans Beklentisi: 4 madde
Mükemmeliyetçi İşkoliklik: 4 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Hiçbir Zaman, 2=Nadiren, 3=Ara Sıra, 4=Çoğu Zaman, 5=Her Zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek maksimum puan 90, minimum puan ise 18’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alınan toplam ölçek puanının yüksek olması örgütte Tempo Veren Liderlik düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Ölçek maddeleri üzerinde AFA ve DFA yapılmıştır. AFA sonuçları; ölçeğin 18 maddeden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans değeri ise %52,8’dir. DFA sonuçları üç alt faktörlü ölçek yapısının iyi uyum değerlerine sahip olduğuna işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizi sonuçları; iç tutarlılık katsayısının, α=.91, McDonald’s ω=.82 ve iki yarı test güvenirliğinin r=.91 olduğunu ortaya koymuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi