Takım Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çankaya, İ. H. ve Karakuş, M. (2010). Okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarına yönelik bir ölçme aracı geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 167-183.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim H. Çankaya
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 Alt boyut ve 20 Madde
Uzlaştırma ve işbirliğini sağlama (8 m): Öğretmenler arasındaki çatışmaları etkili yönetir.
Güçlendirme ve motive etme (8 m): Okulun vizyonunu açık olarak öğretmenlere tanıtır.
Etkili iletişim (4 m): Öğretmenlerin beklentilerini dikkate alır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi