Stem Semantik Farklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kızılay, E. (2017). Stem Semantik Farklılık Ölçeği Türkçeye uyarlanması.The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 131-144.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7144
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Esra Kızılay
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5 alt boyut 25 madde
Matematik(5m):Benim için Matematik: sıkıcı-ilginç
Fen(5m):Benim için Fen:etkileyici- sıradan
Kariyer(5m):Benim için fen, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında bir kariyer:(hiç bir anlamı yok- bir çok anlamı var)
Mühendislik(5m):Benim için Mühendislik: cazip-cazip değil
Teknoloji(5m):Benim için Teknoloji:sıkıcı-ilginç

Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

25 maddeli ölçekten alınabilecek en yüksek puan 175’tir. Alınabilecek en düşük puan ise 25 puandır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Maddelerin Türkçeye çevrilmesi aşamasında bir fen eğitimcisi ve İngilizce alanında uzman bir araştırmacıdan yardım alınmıştır. Türkçeye çevrilen maddeler araştırmaya katılmayacak dört öğretmen adayına verilmiştir. Geri gelen dönütler sonrasında gerekli düzenlemeler yapılarak son haline getirilmiştir

Geçerlik: 

Elde edilen verilerin analizinde ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla AMOS 24.0 programında doğrulayıcı faktör analizi ve SPSS 22.0 programında açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için SPSS 22.0 programında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin madde analizleri yapılmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
STEM Semantics Survey
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi