TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Spor Tüketim Güdüsü Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Şimşek, K. Y. (2010). Türk ekstrem sporcuları için Spor Tüketim Güdüsü Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 97-106.


Geliştiren/Uyarlayan
Kerem Yıldırım Şimşek


Yıl
2010


Kaynak Adı
Türk Ekstrem Sporcuları İçin Spor Tüketim Güdüsü Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Dergi
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
5


Sayı
3


Sayfa Aralığı
97-106


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/32232/357802


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Kerem Yıldırım Şimşek


İletişim
keremys@anadolu.edu.tr


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

spora dayalı ihtiyaçlar
zihinsel sağlık ihtiyaçları
sosyal ihtiyaçlar
kişisel ihtiyaçlar


Kimlere Uygulanabilir
Ekstrem spor yapan sporcular


Derecelendirme
beşli Likert formunda; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) katılmıyorum (3) Ne Katılıyorum/Ne Katılmıyorum (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek için yapılan açıklayıcı faktör analizi, 4 faktörlü ve 39 maddeli yapı ortaya koymuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin bütünü için hesaplanan iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.928’dir. Ölçeğin faktör maddelerinin iç tutarlık güvenirliğinin 0.33 ile 0.94 arasında değişen madde-toplam korelasyon katsayısına sahip olduğunu göstermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi