TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 140 Kişilerarası İlişkiler


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Akın, A. ve Akkaya, O. (2015). Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 204-213. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111025


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Akın, Oğuz Akkaya


Yıl
2015


Kaynak Adı
Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması


Dergi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
4


Sayı
1


Sayfa Aralığı
203-213


Link:
http://buefad.bartin.edu.tr/article/view/1082000164/1082000139


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111025


Sorumlu Yazar
Ahmet Akın


İletişim
ahmet.akin@medeniyet.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Sosyal Öz-yeterlik, Sosyal Sonuç Beklentileri


Alt Boyutlar
Sosyal Sonuç Beklentileri, Sosyal Yeterlik Beklentileri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2 alt boyut ve 18 madde
Sosyal Yeterlik Beklentileri (12 m)
Sosyal Sonuç Beklentileri (6 m)


Kimlere Uygulanabilir
Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 90, en düşük puan 18’dir.


Ölçek Değerlendirmesi

Yüksek puanlar yüksek düzeyde sosyal öz-yeterliği ve sosyal sonuç beklentilerini göstermektedir.


Çeviri Süreci

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeği geliştiren Stephen L. Wright ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilmiş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 2 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve taslak Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form rehberlik ve psikolojik danışma ile ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan 4 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.


Geçerlik

Bu araştırmada yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 (Jöreskog ve Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları sosyal yeterlik beklentileri alt ölçeği için .93, sosyal sonuç beklentileri alt ölçeği için .88, ölçeğin bütünü için .94 olarak bulunmuştur. Ayrıca madde toplam korelasyon katsayıları ise .57 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Social Efficacy and Social Outcome Expectations Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Wright, S. L., Wright, D. A. & Jenkins-Guarnieri, M. A. (2013). Development of the Social Efficacy and Social Outcome Expectations Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 46, 218-231.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi