Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Akkaya, O. (2015). Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 204-213. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111025

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111025
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 18 madde
Sosyal Yeterlik Beklentileri (12 m)
Sosyal Sonuç Beklentileri (6 m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 90, en düşük puan 18’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puanlar yüksek düzeyde sosyal öz-yeterliği ve sosyal sonuç beklentilerini göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeği geliştiren Stephen L. Wright ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilmiş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 2 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve taslak Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form rehberlik ve psikolojik danışma ile ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan 4 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Geçerlik: 

Bu araştırmada yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 (Jöreskog ve Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları sosyal yeterlik beklentileri alt ölçeği için .93, sosyal sonuç beklentileri alt ölçeği için .88, ölçeğin bütünü için .94 olarak bulunmuştur. Ayrıca madde toplam korelasyon katsayıları ise .57 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Social Efficacy and Social Outcome Expectations Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Wright, S. L., Wright, D. A. & Jenkins-Guarnieri, M. A. (2013). Development of the Social Efficacy and Social Outcome Expectations Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 46, 218-231.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi