TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Yabancılaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Akkuş, Z. (2016). Sosyal Yabancılaşma Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 7th International Congress on New Trends in Education, 13- 15 May, Antalya.


Geliştiren/Uyarlayan
Zeynep Akkuş Çutuk


Yıl
2016


Kaynak Adı
7th International Congress on New Trends in Education 13-15 May, 2016 PROGRAM & ABSTRACTS


Sayfa Aralığı
123


Basım Yeri
Ankara


Yayınevi
Çözüm Eğitim Yayıncılık


Editör
Zeki Kaya


Link:
http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/iconte2016.pdf


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Zeynep Akkuş Çutuk


İletişim
zeynepdr1001@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
sosyal yabancılaşma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Bazen çocukların yeterince arkadaş canlısı olmadığını hissediyorum.
Okuldaki akademik çalışmalarımın çoğu bana anlamlı ve yararlı geliyor.
Ailemin bana istediğim kadar yakın olmadığını hissediyorum.
Başka insanlarla olduğumda kendimi sık sık yalnız hissediyorum.
Sık sık kendimi yaptığım işlerin bir parçası olarak hissetmek zor geliyor.
Toplam 15 madde


Kimlere Uygulanabilir
15-19 yaş arası ergenlere


Derecelendirme
4'lü likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 4= Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte 2, 5 ve 13. Maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 15-60 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Sosyal Yabancılaşma Ölçeğinin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan DFA’da modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (x²=233.89, N=325, df=85, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür.
Uyum indeksleri değerleri ise RMSEA= .070, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .92, AGFI= .88, SRMR= .051 olarak bulunmuştur.


Güvenirlik

Sosyal Yabancılaşma Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Bulgular, madde-toplam korelasyonlarının .35 ile .47 arasında değiştiğini göstermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Jessor and Jessor Social Alienation Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Safipour, J., Tessma, M. K., Higginbottom, G. & Emami, A. (2010). Measuring social alienation in adolescence: Translation and validation of the Jessor and Jessor Social Alienation Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 517–524.


Orijinal Ölçek Yazarlar
AZITA EMAMI, GINA HIGGINBOTTOM, JALAL SAFIPOUR, MESFIN KASSAYE TESSMA


Orijinal Ölçek Yıl
2010


Orijinal Ölçek DOI
10.1111/j.1467-9450.2010.00810.x


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
517-524


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi