TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Sorun Çözme Envanteri

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 142 Sosyal Beceriler


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin türkçeye uyarlama çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(1), 7-28.


Geliştiren/Uyarlayan
Selahattin Gelbal, Veli Duyan


Yıl
2008


Kaynak Adı
Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin türkçeye uyarlama çalışması


Cilt
19


Sayı
1


Sayfa Aralığı
7-28


Link:
http://www.asosindex.com/cache/articles/1676-1.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Veli Duyan


İletişim
duyanveli@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Sosyal Sorun Çözme


Alt Boyutlar
Biliş Alt Ölçeği, Çözümü Gerçekleştirme ve Doğrulama Alt Ölçeği, Davranış Alt Ölçeği, Duyuş Alt Ölçeği, Karar Verme Alt Ölçeği, Seçenek Çözümlerin Oluşturulması Alt Ölçeği, Sorun Tanımlaması ve Formülasyonu Alt Ölçeği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

70 maddeden oluşan çok boyutlu bir ölçme aracıdır.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li derecelendirme (0=Benim için kesinlikle doğru değil-4=Benim için kesinlikle doğru)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 0-280 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Geçerlik için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, envanterin iki boyutu
olduğu; birinci faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranı % 24.597, ikinci boyutun
da % 9.178 ve toplamda % 33.775 olarak bulunmuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değeri sorun yönelim ölçeği için 0.93 (biliş
alt ölçeği için 0.85, duyuş alt ölçeği için 0.69 ve davranış alt ölçeği için 0.88), sorun çözme becerileri ölçeği için 0.93 (sorun tanımlaması ve formülasyonu alt ölçeği için 0.72, seçenek çözümlerin oluşturulması alt ölçeği için 0.76, karar verme alt ölçeği için 0.84 ve çözümü gerçekleştirme ve doğrulama alt ölçeği için 0.78) ve sosyal sorun çözme envanterinin tamamı için 0.95 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi