Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Evin-Cansel, İ. (2006). Öğrenme stilleri,deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişim düzeyi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İlke Evin Cansel
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5.Boş zamanlarımda Sosyal Bilgiler dersini çalışmaktan hoşlanırım
6.Sosyal Bilgiler dersini eğlenceli buluyorum

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert(1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden en az 35, en fazla 175
puan alınabilmektedir. Ölçek 17 madde olumsuz, 19 madde olumlu önerme olmak üzere 36 maddede toplanmıştır.beş dereceli Likert tipi ölçekte olumlu maddeler 5’den 1’e; olumsuz maddeler ise 1’den 5’e puanlanır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Tutum ölçeğinin yorumlanması aşamasında 35-58 arasındaki puanlar “çok olumsuz”, 59-91 arasındaki puanlar “olumsuz”, 92-124 arasındaki
puanlar “orta düzeyde olumlu”, 125-157 arasındaki puanlar “olumlu”, 156-175 arasındaki puanlar “çok olumlu” biçiminde değerlendirilir.

Geçerlik: 

Tutum ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçekten Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi