Sınıf Yaşamı Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ayçiçek, B., & Yanpar-Yelken, T. (2021). Classroom Life Perception Scale: A Scale development study. International Journal of Instruction, 14(1), 253-264. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14115a

DOI: 
https://doi.org/10.29333/iji.2021.14115a
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
BURAK AYÇİÇEK
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Sınıf bana kendimi iyi hissettirir.
2. Sınıf bana kendimi güvende hissettirir.
10. Arkadaşlarımla bir arada olmak mutluluk verir.
11. Derste yapılan grup çalışmaları mutluluk verir.
18. Öğretmenimin bana saygı duyduğunu hissetmek mutluluk verir.
19. Öğretmenimin bana güvendiğini hissetmek huzur verir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

‘Sınıf ortamının hissettirdikleri’ alt boyutunda 9 madde yer almakta olup 6. ve 8. maddeler tersten puanlanan maddelerdir. Bu alt boyuttan alınabilecek en yüksek puan 45, en düşük puan 9’dur. ‘Sınıfta arkadaşların hissettirdikleri’ alt boyutunda 8 madde yer almakta olup tersten puanlanan madde yer almamaktadır. Bu alt boyuttan alınabilecek en yüksek puan 40, en düşük puan 8’dir. ‘Sınıfta öğretmenin hissettirdikleri’ alt boyutunda ise 11 madde yer almakta olup tersten puanlanan madde yer almamaktadır. Bu alt boyuttan alınabilecek en yüksek puan 55, en düşük puan 11’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten yüksek puan almak öğrencilerin sınıf yaşam algısının yüksek olduğunu, düşük puan almak ise sınıf yaşam algısının düşük olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

KMO değeri 0,931 olarak belirlenmiştir. Barlett Küresellik testi sonucu X2=4118,715; sd=92 (p<0.01) olarak bulunmuştur. AFA sonucunda ölçekte kalan maddelerin madde toplam korelasyonlarının 0,423 ile 0,728 arasında olduğu görülmektedir. 28 maddeden oluşan ölçme aracının 1. faktöründe 9; 2. faktöründe 8 ve 3. faktöründe 11 madde yer almaktadır. Ölçeğin genel alpha değeri .93 olarak bulunmuştur. Birinci faktörün açıkladığı varyans %38,110; ikinci faktörün açıkladığı varyans %23,599; üçüncü faktörün açıkladığı varyans %19,883; üç faktörün birlikte açıkladığı varyans ise %81,592 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

''Sınıf Ortamının Hissettirdikleri'' alt boyutunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının 0,891; ''Sınıfta Arkadaşların Hissettirdikleri'' alt boyutunun 0,818 ve ''Sınıfta Öğretmenin Hissettirdikleri'' alt boyutunun ise 0,789 olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi