Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akça, M. Ş. ve Gülşen, M. (2015). Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 619-630.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 15 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Dayanıklılık (3m)
Yoğunlaşma (3m)
Değerlendirme (6m)
Düzenleme (3m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=tamamen katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 15 madde ve dört alt boyuttan (dayanıklılık, yoğunlaşma, değerlendirme ve düzenleme) oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur.

Güvenirlik: 

STÖ’nün alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .82, dayanıklılık alt ölçeği için .62, yoğunlaşma alt ölçeği için .66, değerlendirme alt ölçeği için .71 ve düzenleme alt ölçeği .61 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi