Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği- Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karahan-Yılmaz S., ve Eskici, G. (2021). Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Form ve Dijital Sağlıklı Diyet Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3), 19-25.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sevil KARAHAN YILMAZ
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

12 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü likert: (1:çok zor, 2:oldukça zor, 3:oldukça kolay, 4:çok kolay)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin değerlendirilmesinde formül (İndeks = (Ortalama-1) x 50/3) kullanılmaktadır. Ortalama; ölçek toplam puanının, ölçek madde sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Formülle hesaplanan indeks değeri 0-50 arasında değişmektedir,

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puan daha iyi sağlık okuryazarlığını göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği- Kısa Formu’nun dil geçerlilik çalışmasında ölçeğin yazarı tarafından oluşturulan İngilizce
metin kullanılmıştır. Dil geçerlik süreci, ölçeğin öncelikle İngilizceden Türkçeye sonra da Türkçeden İngilizceye çeviri aşamalarını içermektedir (9). İlk aşamada hem Türkçe hem de İngilizce dilini profesyonel anlamda bilen iki farklı dil
bilimci ve bir akademisyen tarafından ölçeğin İngilizceden Türkçeye çevirisi yapılmıştır. İkinci aşamada; Türkçe çevirisi yapılan ölçek incelendikten sonra, araştırmacılar tarafından ölçek soruları tartışılarak uygun ifadeler belirlenmiş ve
üzerinde uzlaşma sağlanarak tek bir araç haline getirilmiştir. Üçüncü aşamada; her iki dili, ana dili düzeyinde bilen ve anadili İngilizce olan bir çevirmen tarafından metnin İngilizceye geri çevrisi yapılmıştır. İngilizceye geri çeviri yapılan ölçek ile özgün İngilizce ölçek karşılaştırılmış, ölçek maddelerinde anlam değişikliği gözlenmemiş ve ölçeğin dil geçerliliği tamamlanmıştır.

Geçerlik: 

Faktör yükleri incelendiğinde tüm maddelerin 0,30 değerinden yüksek faktör yüküne sahip olduğu gözlenmiştir. Maddelerin faktör yüklerinin 0,472 ile 0,706 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Madde toplam korelasyonlarının da 0,30 değerinden yüksek olduğu ve 0,391 ile 0,613 arasında değiştiği gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. 12 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısı 0,856 olarak yüksek bir güvenirlik elde edilmiştir. Güvenirlik katsayısı 0 ile +1 arasında değişkenlik gösterir. Güvenirlik katsayısının 1’e yakın değerler alması güvenirliğin yüksek olduğu maddeler arasında iç tutarlılığın yüksek olduğu anlamına gelir ve istenilen bir durumdur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Form
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Duong TV, Aringazina A, Kayupova G, Nurjanah, Pham TV, Pham KM, et al. Development and validation of a New Short-Form Health Literacy Instrument (HLS-SF12) for the general public in six Asian countries. HLRP.2019a; 3(2): 90-102.

DOI: 
10.3928/24748307-20190225-01.
Orijinal Form Geçerlik: 

Duong ve ark. tarafından geliştirilen orijinal dili İngilizce olan 12 maddelik “Short-Form Health Literacy Instrument”
ölçeğinin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,850 olarak bulunmuştur. Vietnam’a uyarlanan çalışmada ise Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,790 olarak bildirilmiştir

Orijinal Form Güvenirlik: 

Duong ve ark. tarafından geliştirilen orijinal dili İngilizce olan 12 maddelik “Short-Form Health Literacy Instrument”
ölçeğinin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,850 olarak bulunmuştur. Vietnam’a uyarlanan çalışmada ise Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,790 olarak bildirilmiştir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi