Rekabet Gücü Analizi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Bayırlı, R. ve Kaynar, Y. (2011). Ankara sektörel rekabet analizi fizibilite projesi. Ankara: Ankara Kalkınma Ajansı.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Yusuf KAYNAR
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek 5 Rekabet Kuvvetini :B1- MÜŞTERİLER, B2- İKAME ÜRÜNLER, B3- YENİ GİRİŞİMCİLER, B4- TEDARİKÇİLER,
B5- FİRMALARARASI REKABET başlıkları altındagruplanmıştır.
Firma yetenekleri: C- FİRMA KAYNAKLARI başlığı altında gruplanmıştır.

Ölçme aracının puanlaması araştırmada ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araştırmada ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Geçerlik: 

Araştırmada ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Araştırmada ayrıntılı olarak incelenmiştir.