Psikolojik Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karakuş, S., & Akbay, S. E. (2020). Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 16(1).

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.669825
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sena KARAKUŞ
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

28 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Değer ve Değer Doğrultusuna Davranış (10m): Benim için neyin önemli olduğunu ve hayatımda gelmek istediğim noktayı biliyorum.
An’da Olma (7m): İş veya görevlerimi, ne yaptığımın farkında olmaksızın, otomatik bir şekilde yaparım.
Kabul (5m): Duygu ve düşüncelerin ortaya çıkmasını engellemek için bir şeylerle meşgul olmaya çalışırım.
Bağlamsal Benlik (3m): Zorlayıcı duygu, düşünce veya hisleri ortaya çıkarabilecek durumlardan kaçınmaya çalışırım.
Ayrışma (3m): Düşüncelerimin, yapmak istediğim şeyleri engellemesine izin vermem.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li Likert (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 28, en yüksek puan ise 196’dır. 2, 3, 5, 6, 8, 18, 20, 22, 23, 24 ve 25. maddeler tersten puanlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek maddelerinin değerlendirmesinde her alt ölçekten alınan yüksek puanlar bireylerin psikolojik olarak esnek olduklarına işaret etmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin İngilizce formu, İngilizce ve Türkçe’yi iyi derecede bilen üç dil uzmanı ile altı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alan uzmanı tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Yapılan çeviriler toplandıktan sonra iki alan uzmanı tarafından tekrardan incelenmiş ve son olarak maddelerin anlaşılırlığı ve cümle yapılarının uygunluğu bir Türkçe dili alan uzmanının görüşü alınarak son haline getirilmiştir.

Geçerlik: 

Bu araştırmanın verilerinin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmek amacıyla KMO katsayısı ve Bartlett değerine bakılmıştır. Sonuçlar KMO=0.789; X2= 3096.080; p= 0.00 olduğundan veri setinin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi