TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/63/62


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 161 Danışmanlık Becerileri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 5(40), 212-221.


Geliştiren/Uyarlayan: Ayhan Demir, Burcu Pamukçu


Yıl: 2013


Kaynak Adı: Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi


Cilt: 5


Sayı: 40


Sayfa Aralığı: 212-221


Sorumlu Yazar: Burcu Pamukçu


İletişim: burcu.pamukcu@ege.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Psikolojik Danışma Öz-yeterliği


Alt Boyutlar: Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-yeterlik, Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-yeterlik, Yardım Becerileri Öz-yeterliği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Yardım Becerileri Öz-yeterliği (15m):
Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-yeterlik (10m):
Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-yeterlik (16m):


Kimlere Uygulanabilir: Psikolojik Danışmanlık Adayları


Derecelendirme: 10'lu Likert ( 0= Hiç güvenmiyorum - 9= Tamamen güveniyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan “0” en yüksek puan 369’dur


Ölçek Değerlendirmesi:

Yüksek puanlar yüksek düzeyde psikolojik danışma öz-yeterliğini işaret etmektedir.


Çeviri Süreci:

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması aşamasında öncelikle ölçeği geliştiren araştırmacılardan biri olan R.W. Lent’ten ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması için gerekli izinler alınmıştır. İlk olarak ölçek, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yüksek lisans yapmakta olan ve iyi derecede İngilizce bilen üç psikolojik danışman tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu, en uygun çevirilerin seçilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda görev yapan ve en az doktora derecesine sahip üç öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Öğretim üyelerinin görüşleri ışığında uygun görülen maddeler seçilerek Türkçe taslak form oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak form Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan farklı üç öğretim üyesine verilmiştir. Alınan geribildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Son olarak ölçeğin Türkçe formu bir alan uzmanı tarafından incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir.


Geçerlik:

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (x2/df = 2.16, p<.000, RMSEA = 0.051, S-RMR = 0.038, GFI =0.95, AGFI = 0.93, CFI= 0.98). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .55 ile .74 arasında değişmektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .92 ile .95 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .98 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: The Counselor Activity Self-efficacy Scales


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Lent, R. W., Hill, C. E. & Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the Counselor Activity Self-efficacy Scales. ournal of Counseling Psychology, 50, 97-108.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi