Özgecilik (Altruism) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ümmet, D., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2013). Özgecilik (Altruism) Ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 301-321.

Sorumlu Yazar: 
Durmuş Ümmet
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

7 alt boyut ve 38 madde
Gönüllü Faaliyetlere Katılma (7): Topluma hizmet kapsamındaki çeşitli çalışmalara gönüllü olarak katılırım.
Maddi Yardım(6): Maddi yetersizliği olan kişilere para yardımında bulunurum.
Travmatik Durumlarda Yapılan Yardım(6): Yolda bir hasta ya da kazaya uğramış birini gördüğümde hemen ambulans çağırırım.
Yaşlı/Hastalara Yapılan Yardım(4): Elinde alışveriş torbası gibi ağır eşya taşıyan yaşlı/hasta kimselere yardım ederim.
Fiziksel Güce Dayalı Yardım(5):Yakınlarımın ihtiyacı olduğunda elimden gelen tamir, tadilat gibi işlerine yardımcı olurum.
Eğitim Sürecinde Yardım(5): Arkadaşlarım okulda kurallara uymadıklarında zarar görmemeleri için onları uyarırım.
Yakınlık Duygusundan Kaynaklanan Yardım(5): Yakınlarımı sabah erken kalkmaları gerektiği zamanlarda ve eğer uyanamıyorlarsa uyandırırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içinde puanlanacaktır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir

Geçerlik: 

Faktör analizine göre 38 maddelik ölçeğin son halinde gönüllü faaliyetlere katılım, Maddi yardım, Travmatik durumlarda yardım, Yaşlı/hastalara yardım, Fiziksel güce dayalı yardım, Eğitim sürecinde yardım, Yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım olmak üzere 7 alt boyutta toplandığı görülmüştür. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi sonucunda ölçeğin tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütün olarak güvenirlik analizi Cronbach Alpha, Guttman ve Spearman Brown kullanılarak hesaplanmış ve Cronbach Alpha değeri ,931, Guttman değeri ,892 ve Spearman Brown değeri ise ,892 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi