Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tortop, H. S. ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 87-98.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hasan Said Tortop
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

14 madde ve 4 alt boyut
Üst Bilişsel Beceri Öğretimi (3 m)
Bilişsel Beceri Öğretimi (3 m)
Motivasyonel Beceri Öğretimi (4 m)
Yönetimsel Beceri Öğretimi (4 m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert(1= tamamen katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 14 ile 70 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçekteki 14 maddeye ait faktör yük değerleri .811 ile .409 arasında değişmektedir. Birinci faktör toplam varyansın % 22,5’ini, ikinci faktör %20,9’unu ve üçüncü faktör % 20,8’ini, dördüncü faktör % 18.7’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için güvenilirlik katsayısı 0.95; Üst Bilişsel Beceri Öğretimi boyutu için .88, Bilişsel Beceri Öğretimi boyutu için .90, Motivasyonel Beceri Öğretimi boyutu için .91, Yönetimsel Beceri Öğretimi boyutu için .89, şeklindedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi