Otantiklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

İlhan, T. ve Özdemir, Y. (2013). Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 142-153.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tahsin İlhan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 12 madde
Kendine Yabancılaşma (4m):
Otantik Yaşam (4m):
Dış Etkiyi Kabullenme (4m):

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 84 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Bu çalışmada öncelikle ölçek maddeleri iki dile de hâkim olan yazarlar tarafından bağımsız olarak Türkçe’ye çevrilmiş, daha sonra çevirilerin tutarlılıkları incelenmiştir. Tüm maddeler üzerinde uzlaşıldıktan sonra ölçek maddelerinin Türkçe ve İngilizce formu psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktora derecesine sahip üç uzmana inceletilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. (/ sd = [82.76/53] 1.56 RMSEA = .06, CFI = .96, IFI = .96, GFI = .92). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .70 ile .89 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .62 ile .79 arasında değişmektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Authenticity Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Wood, A., Linley, P., Maltby, J., Baliousis, M. & Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the Authenticity Scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385–399.

Orijinal Form Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için uygulanan faktör analizi sonucunda modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (c2/ sd = 1.49, RMSEA = .055, CFI = 0.95, IFI = 0.95, GFI = 0.92).

Orijinal Form Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları alt boyutlar için .62 ile .79 arasında değişmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi