Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Can, E. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2017). Ortaokul öğrencilerine yönelik yazma tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 203-212.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2026
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Emre CAN
İletişim: 
Alt Boyutlar: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-