Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dölek, O. & Yıldırım, İ. (2021). Ortaokul öğrencileri için dinleme motivasyonu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Language Academy, 9(2), 1-16. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49839

DOI: 
http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49839
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Onur DÖLEK
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

14

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Hiç katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Orta düzeyde katılıyorum 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

14 ile 70

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puanlayarak

Geçerlik: 

Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı ,808 olarak belirlenmiştir. 14 maddeden oluşan Dinleme Motivasyonu Ölçeği, 3 faktörlüdür ve 5’li likert tipindedir. Ölçekte 4 maddenin ters kodlanması gerekmektedir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach's Alpha katsayıları sırasıyla ,766; ,723 ve ,740 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı ,808 olarak belirlenmiştir. 14 maddeden oluşan Dinleme Motivasyonu Ölçeği, 3 faktörlüdür ve 5’li likert tipindedir. Ölçekte 4 maddenin ters kodlanması gerekmektedir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach's Alpha katsayıları sırasıyla ,766; ,723 ve ,740 olarak saptanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi