Örgütsel Atalet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Orçanlı, K., Bekmezci, M., ve Fırat, Z. M. (2020). Örgütsel Atalet Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4), 1735-1753.

Sorumlu Yazar: 
Kenan Orçanlı
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

13 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li likert(“1=Kesinlikle katılmıyorum, 4=Kararsızım, 7=Kesinlikle katılıyorum”)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Çeviri- tekrar çeviri yöntemi kullanılmış ve öntest uygulanmıştır.

Geçerlik: 

ölçeğin maddelerine ait faktör yüklerinin birinci alt faktörde 0.870- 0.548 arasında, ikinci alt faktörde 0.840-0.533 arasında ve üçüncü alt faktörde 0.774-0.573 arasında olduğu, ölçeğin üç alt faktörünün toplam varyansı % 53.864 oranında açıkladığı, ölçeğin uyum iyiliği değerlerinin χ2/sd: 2.254 (p:0.000), SRMR: 0.006, RMSEA: 0.023, TLI (NNFI): 0.947, CFI: 0.979 olduğu görülmüştür

Güvenirlik: 

Cronbach’s alpha katsayısı değerlerinin ölçeğin bütünü için 0.784, birinci alt faktör için 0.507, ikinci alt faktör için 0.609 ve üçüncü alt faktör için 0.758 olduğu ve güvenirlik analizi kapsamında elde edilen diğer istatistiklerinin de uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Organizational Inertia Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Huang, H. C., Lai, M. C., Lin, L. H. & Chen, C. T. (2013), Overcoming Organizational Inertia to Strengthen Business Model Innovation: An Open Innovation Perspective, Journal of Organizational Change Management, 26(6): 977-1002.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi