TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sultanoğlu, S. ve Aral, N. (2016). Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2167-2180.


Geliştiren/Uyarlayan
Neriman Aral, Saliha Çetin Sultanoğlu


Yıl
2016


Kaynak Adı
Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Kastamonu Eğitim Dergisi


Cilt
24


Sayı
5


Sayfa Aralığı
2167-2180


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Saliha Çetin Sultanoğlu


İletişim
cetins@ankara.edu.tr


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

33 maddeden oluşmaktadır.


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Kritere uygun olan her çizim “1” olarak puanlanırken, uygun olmayan çizimler “0” olarak puanlanmakta ve tüm çizimlerden elde edilen puan toplam puanı göstermektedir. Blok desenleri alt testinin puanlamasında A, B, C, D bölümleri yer almakta, A ve B bölümü puanlamaya dahil edilmemektedir. A ve B bölümü, çocuğun C ve D bölümlerini tamamlayabilmesi için gerekli olan renk ve şekil farkındalığına sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Blok desenleri alt testi C bölümünde 8 Madde bulunmakta ve her maddenin puanlaması 5’ten 0’a doğru yapılmakta ve çocuğun yapabildiği düzeye göre puan verilmektedir. Çocuk gösterilen desenin aynısını bulabilirse “1”, bulamazsa “0” puan verilmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Ölçme aracının İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi ilk olarak birbirinden bağımsız iki alan uzmanı tarafından yapılmıştır. Ölçme aracının Türkçe’ye çevirisi tamamlandıktan sonra, çeviriler arasındaki tutarlılığa bakılmış ve çeviri üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Üzerinde uzlaşı sağlanan ölçme aracı, görsel motor bütünleme alanında çalışan iki öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve çeviriden kaynaklanabilecek kavramsal hataların önüne geçilmesi sağlanmıştır. İkinci aşamada geri çeviri tekniği ile ölçme aracının hedef dilden kaynak dile çevirisi her iki kültüre de hakim ve anadili Türkçe olan profesyonel bir çevirmen tarafından yapılmıştır. Geri çeviri işleminden sonra çeviri üzerinde gerekli olan düzeltmeler yapılmıştır. Böylece kültürler arası farklılıklardan kaynaklı uygulamada sorun yaratabilecek, ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğini olumsuz yönde etkileyebilecek durumların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Düzenlemelerle son hali verilen ölçme aracı, araştırmacı tarafından 10 çocuğa uygulanarak uygulama sırasında aksaklık ya da uygulayıcı için kararsızlık yaratan herhangi bir ifade olmadığı belirlenmiştir.


Geçerlik

Uzman görüşleri toplandıktan sonra görüşlerin değerlendirilmesinde, her bir maddeye ait ‘kapsam geçerliği oranı (KGO)’ hesaplanmıştır. Ardından, hesaplanan KGO’ların ortalaması alınarak ‘kapsam geçerliği indeksi (KGİ)’ belirlenmiştir. KGO değerlerinin hesaplanması sonucunda, tüm maddelerin 1,00 KGO oranına sahip olduğu ve tüm maddelerin tüm uzmanlar tarafından kabul edildiği belirlenmiştir. Özgün hali 33 madde olan ölçme aracının toplam 33 maddeden oluşacağı öngörülmüş ve 33 madde ile taslak hale getirilmiştir. Bu değerlerin ortalaması alınarak hesaplanan KGİ değeri de 1,00 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizlerin ardından ölçme aracındaki tüm maddeler uzmanların uygun görmesi nedeniyle kabul edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2=53.07, DF=19, P-Value<0.05, CFI=0.99, NFI=0.99, FI=0.95, IFI=0.99, RMSEA=0.080 ve 90%C.I RMSEA=0.055-0.11 olarak tespit edilmiştir.


Güvenirlik

Test tekrar test güvenirliği yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda boyutlar arasındaki korelasyon katsayılarının 0,965 ile 1,000 arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu korelasyon katsayılarının tümünün 0,01 düzeyinde anlamlı, pozitif ve mükemmel bir ilişkiyi gösterdiği ortaya konmuştur.
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi