Öğretmenlerin Bahçe Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Taşçı, G., & Keleş, O. (2021). Scale of Attitude Towards Garden-Based Learning Approach: The Study of Validity and Reliability. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(3), 1957-1968.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Gülşah TAŞÇI
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (1= Hiç Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan toplam puan arttıkça öğretmenlerin bahçe temelli öğrenme yaklaşımlarına yönelik tutumları olumlu yönde artmaktadır.

Geçerlik: 

Ölçeğin açımlayıcı faktör analizine uygunluğuna kanıt sağlamak amacıyla Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi kullanılmıştır. Madde geçerliği için madde toplam test korelasyonları hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach's alpha güvenilirlik katsayıları birinci boyut için 0.94, ikinci boyut için 0.79 ve üçüncü boyut için 0.70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününe ait Cronbach's alpha katsayısı ise 0.91'dir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi