Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Tezci, İ. H. (2019). Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.408-417). İzmir, Türkiye.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim Hakkı Tezci
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 22 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Önem Verme
Etkin Olma
Olumsuz Duygu Geliştirme
Deneyim

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmam- 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 110 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) analizi sonucunda dört faktörlü 22 maddelik bir yapıya ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt faktörlerine ait Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla faktör 1(Önem Verme) için 0.916, faktör 2 (Etkin Olma) için 0.909, faktör 3(Olumsuz Duygu Geliştirme) için 0.781 ve faktör 4(Deneyim) için ise 0.723 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tümüne ait Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0.886 dür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi