Öğretmen Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tabak, H. ve Boyacı, M. (2019). Öğretmen örgütsel kimlik algısı ölçeği’nin (ÖÖKAÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 96-117. doi: 10.21764/maeuefd.568144

DOI: 
10.21764/maeuefd.568144
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hasan Tabak
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= tamamen uygun).
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puan örgütsel kimlik algısının yüksek olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

ÖÖKAÖ’nün yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ÖÖKAÖ’de yer alan maddelerin faktör yük değerleri .56 ile .89 arasındadır. Bu üç alt faktör öğretmen örgütsel kimlik algısına ilişkin, toplam varyansın %72.1’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

ÖÖKAÖ’nün güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ile α=.94 olarak hesaplanmıştır. ÖÖKAÖ’nün alt faktörleri için hesaplanan alfa katsayılarının ise sırasıyla “destek” (α= .94), “aidiyet” (α= .80) ve “iletişim” (α= .80) olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi