Öğretmen Kaygısı Ölçeği (Fen Bilimleri)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kahraman, M., ve Polat, D. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecine ilişkin kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 757-780.

DOI: 
https://doi.org/10.19171/uefad.369240
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Dilber POLAT
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4. Deneyi bilimsel gerçeklerle açıklayamamaktan
6. Öğrencilerimden biri rahatsızlanırsa ilk yardım
yapamamaktan
10. Deney araçlarını kullanamamaktan
11. Deneyden sonuç alamamaktan
13. Yangın, sel ve deprem vb. durumlarda nasıl
davranacağımı bilememekten
14. Mikroskopta görüntüyü sağlayamamaktan
15. Günlük hayattan örnek verememekten
16. Deney yaparken kazaya sebep olmaktan (öğrencilerime ve kendime zarar vermekten)

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Ölçek 10'lu dereceli ölçek şeklinde olup 1= Hiç Kaygı Duymam .........10 Çok Kaygı Duyarım şeklinde her madde 1'den10'a kadar bir tam sayı ile derecelendirilmiştir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 44, en yüksek puan 440 puandır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

44-110 puan = Çok Düşük Kaygı Düzeyi
111 -175 puan = Düşük Kaygı Düzeyi
176 - 308 puan = Orta Düzeyde Kaygı
309 - 373 puan =Yüksek Düzeyde Kaygı
374 - 440 puan = Çok Yüksek Kaygı Düzeyi olarak hesaplanmaktadır.

Geçerlik: 

Bu çalışmanın amacı derslerinde laboratuvarda kullanması gereken fen öğretmelerinin öğretim ve deney sürecine ilişkin kaygı kaynaklarını belirleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Fen Eğitimi alanından 5’i doktora öğrencisi, 9’u yüksek lisans öğrencisi, 12’si öğretmen ve 28’i lisans öğrencisi olan toplam 54 katılımcıya “Fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda ve öğretim sürecinde hangi kaygıları hisseder” konulu birer kompozisyon yazmaları istenmiştir. kompozisyonlara içerik analizi yapıldıktan sonra, ilgili literatür taranarak 65 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşan madde havuzu dil ve kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla 3’ü fen bilimleri uzmanı 1’i Dil uzmanı olan 4 uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 5 madde ölçekten çıkarılmıştır. 10’lu Likert tipindeki 60 madde içeren ölçek taslağı önce 14 fen bilimleri öğretmeninin katılımıyla pilot uygulamada denenmiş, daha sonra 111 öğretmene uygulanarak, toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Alpha katsayılarının (0.91) yüksek olması (Fen ve Laboratuvar =.95, İletişim=.91 ve Sınıf yönetimi=.88) alt boyutlarda yer alan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu göstermiştir. DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerleri anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, bu ölçeğin fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecindeki kaygılarını ölçebilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek niteliği taşıdığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

10’lu Likert tipindeki 60 madde içeren ölçek taslağı önce 14 fen bilimleri öğretmeninin katılımıyla pilot uygulamada denenmiş, daha sonra 111 öğretmene uygulanarak, toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Alpha katsayılarının (0.91) yüksek olması (Fen ve Laboratuvar =.95, İletişim=.91 ve Sınıf yönetimi=.88) alt boyutlarda yer alan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu göstermiştir. DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerleri anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, bu ölçeğin fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecindeki kaygılarını ölçebilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek niteliği taşıdığı söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi