Öğretmen Failliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Bellibaş, M. Ş., Çalışkan, Ö. ve Gümüş, S. (2019). Öğretmen Failliği Ölçeği’nin (ÖFÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 1-11.

DOI: 
10.24315/trkefd.406391
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şükrü Bellibaş
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

24 Madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

24-120, ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

***

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-

Orijinal Form

Orijinal Kaynak Türü: 
Makale