Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Baydas, O., & Goktas, Y. (2016). Influential Factors on Preservice Teachers’ Intentions to Use ICT in Future Lessons. Computers in Human Behavior, 56 (2016) 170-178.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.030
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Özlem Baydaş
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

18. BT’yi gelecekteki derslerimde kullanabileceğimi tahmin ediyorum.
26. Akranlarımın derslerinde BT’yi kullanmaları benim bu konudaki uygulamalarımı etkiler.
20. BT’nin öğrenci başarısını artıracağını düşünüyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araç betimsel verilerler örneklem özelliklerini ortaya koyabiliyorken değişkenler arasındaki BT kabul modelini ortaya koyabilmek amacıyla yapısal eşitlik modelinden yararlanılabilir.

Geçerlik: 

Çalışmada 2 öğretim teknolojisi alanı uzmanı 1 ölçek geliştirme uzmanı ve öğretim teknolojisi alanında doktora yapan 3 öğrenci tarafından ölçek değerlendirilmiş ve gerekli düzeltmelerden sonra uzmanlara tekrar kontrol ettirilmiştir. Yapı geçerliğini sağlamak için 145 branş öğretmen adayına pilot çalışma yapılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Çalışmada öğretmen adaylarının gelecekte derslerinde BT kullanma niyetlerini belirlemek amacıyla oluşturulan ölçekte güvenirlik katsayısı Cronbach α=.88 olarak belirlenmiştir. Bunu yanında her bir faktörün güvenirlik katsayı hesaplanmış ve kolaylaştırıcı şartlar α=.88, algılanan yarar α=.86, sosyal etki α=.86, kaygı α=.88, algılanan kullanım kolaylığı ve yeterlik α=.84 ve son olarak niyet α=.72 olarak tespit edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi