Öğretmen Adayları İçin Empatik Yönelimler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Koçak, C. ve Önen, A. S. (2013). Öğretmen Adayları İçin Empatik Yönelimler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 947-964.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Canan Koçak
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 29 madde
Empatik beceri (12 m): Öğretmen, öğrencisine farklı ve değerli olduğunu hissettirmelidir.
Empatik ortam (9 m): Öğretmen, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri öğrenme ortamları sağlamalıdır.
Anti-empatik tutum (8 m): Öğretmen, istese de kendisini öğrencisinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlayamaz.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten bir öğretmen adayının alabileceği en yüksek puan 205 ve en düşük puan ise 41 olmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puan, bireyin empatik yönelimlerinin yüksek, düşük puan ise bireyin empatik yönelimlerinin düşük olduğuna işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Üç faktörün açıkladığı toplam varyans %50’dir. Maddelerin faktör yük değerleri, .40-.77 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısının. 94; Empatik Beceri alt boyutunun, .91; Empatik Ortam alt boyutunun, .88 ve Anti-empatik Tutum alt boyutunun ise. 82 olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi