Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ömür, Y. E., ve Nartgün, Ş. S. (2014). Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 307-326.10.14527/kuey.2014.013

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2014.013
Sorumlu Yazar: 
Yunus Emre Ömür
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 Alt boyut ve 19 Madde
Öğretim elemanlarının değişime açıklığı (9 m): Bu fakültede yöneticiler ve öğretim elemanları değişime açıktırlar.
Yönetimin değişime açıklığı (4 m): Fakülte yöneticileri ve öğretim elemanları, öğrencilerin fikirlerine açıktır.
Toplumun değişim yönündeki baskısı (6 m): Bu fakültede yönetim, değişim için isteksiz davranır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte 9 madde ters puanlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

r. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek
amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin
güvenilirliğini hesaplamak amacıyla ise iç tutarlılık (Cronbach’s Alpha) ve iki
yarı güvenilirliğine bakılmıştır. Ayrıca ölçekteki her bir maddenin toplam puanı
yordama ve ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla madde analizi
gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla öncelikle üç alt ölçekli ve
19 maddeli ölçeğin Cronbach’s Alpha’sına bakılarak toplam ölçeğin Cronbach’s
Alpha katsayısının .93 olduğu belirlenmiştir. Alt ölçeklerden, Öğretim
Elemanlarının Değişime Açıklığı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısının
.88, Yöneticilerin Değişime Açıklığı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısının
.84, Toplumun Değişim Yönündeki Baskısı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha
katsayısının .78 olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, ölçeğin ve alt ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iki yarı güvenilirliğini ölçmek adına
yapılan analizler sonucunda ise Spearman-Brown korelasyon değerinin r = .91,
Guttman Split Half değerinin ise r = 87 olduğu anlaşılmıştır. Bu değerler,
ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyinin .91 olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Faculty Change Orientation Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Kitap Bölümü
Orijinal Kaynak/Referans: 

Kearney, S., & Smith P. A. (2008). A theoretical and empirical analysis of change orientations in schools. In Wayne K. Hoy and Michael DiPaola (Eds.), Studies in school improvement (pp. 23-43). Greenwich, CN: Information Age.

Orijinal Form Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizleri yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı tespit edilmiş ve iki yarı güvenilirliği de
sınanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla öncelikle üç alt ölçekli ve
19 maddeli ölçeğin Cronbach’s Alpha’sına bakılarak toplam ölçeğin Cronbach’s
Alpha katsayısının .93 olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi