TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretim Elemanlarında İstenmeyen Davranışlar (ÖEİD) ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 310 Eğitim Yönetimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Bozanoğlu, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanları tarafından sergilenen istenmeyen davranışlara ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Büşra BOZANOĞLU


Yıl
2014


Kaynak Adı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN SERGİLENEN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Büşra BOZANOĞLU


İletişim
bu-bozanoglu@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
İstenmeyen Davranış, istenmeyen davranışlar, Öğretim Elemanı, Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışları, Üniversite Öğrencisi


Alt Boyutlar
Derse Katılım, Öğretimin Yönetimi, sınıf dışı iletişi, sınıf dışı iletişim ve derse katılım alt boyutlarında yer alan ifadelere “Nadiren” düzeyinde, sınıf içi iletişim, sınıf içi iletişim öz yeterliği, Zaman Yönetimi, Zaman Yönetimi Stratejileri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Dersimize giren öğretim elemanı derste öğrencileri küçük bahanelerle azarlar.
Dersimize giren öğretim elemanı öğrenciler sorduğu sorulara yanlış veya alakasız
cevaplar verdiğinde onlarla dalga geçer.
Dersimize giren öğretim elemanı dersleri durağan ve monoton bir ses tonu
ile anlatır.
Dersimize giren öğretim elemanı farklı öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanmaz.
Dersimize giren öğretim
elemanı anlatılması gereken konuları dönem sonunda yetiştiremez. Dersimize giren
öğretim elemanı dersle ilgisi olmayan konular hakkında (ailesi, kişisel hayatı vb.) çok
konuşarak ders süresini boşa harcar.
Dersimize giren öğretim elemanı öğrenciler ihtiyaç
duyduğunda (dersle ilgili bir konuda) onlara zaman ayırmaz.
Dersimize giren öğretim elemanı öğrenciler dersle ilgili konuşmak için odasına gittiğinde yardımcı olmaz.
Dersimize giren öğretim elemanı sınıfta tartışma ortamı yaratmaz.
Dersimize giren öğretim elemanı öğrencilerin düşüncelerini ifade etmesine izin vermez.


Kimlere Uygulanabilir
16-25 Yaş Arasındaki Lise ve Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
“1 = Hiçbir Zaman”, “2 = Nadiren”, “3 = Bazen”, “4= Çoğunlukla”, “5 = Her Zaman”


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçme
aracından yer alan soruların tamamı olumsuz ifadelerden oluştuğundan, alınan
puanların artması öğretim elemanları tarafından sergilenen istenmeyen davranışların
arttığını, azalması ise istenmeyen davranışların azaldığını göstermektedir


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçme aracından yer alan soruların tamamı olumsuz ifadelerden oluştuğundan, alınan
puanların artması öğretim elemanları tarafından sergilenen istenmeyen davranışların
arttığını, azalması ise istenmeyen davranışların azaldığını göstermektedir


Geçerlik

Araştırmada geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, düzelt ilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonundan elde edilen uyum iyiliği değerleri incelendiğinde, ölçeğin modelinin yeterince yapı geçerliğine sahip olduğu ve ölçeğin beş faktörlü yapısının doğrulandığı söylenebilir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise ölçeğin her bir faktörüne ilişkin
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda,
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, sınıf içi iletişim boyutu için “.939”, zaman
yönetimi boyutu için “.783”, öğretimin yönetimi boyutu için “.839”, sınıf dışı iletişim
boyutu için “.849” ve derse katılım boyutu için ise “.749” olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi