Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ş. ve Çetin, F. (2019). Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 140-157.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Şaban ÇETİN
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Öğrenmeye Yönelik Çaba (19m): En etkili öğrenme yollarını araştırırım
Öğrenmeyi Önemseme (8m): Öğrenme gereksiz bir çabadır.
Öğrenmeden Kaçınma (7m): Öğrenmeyi çok sıkıcı buluyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en yüksek tutum puanı 170 ve en düşük tutum puanı 34'dür. Ölçekte yer alan 9 olumsuz madde tersten puanlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin üç faktörlü bir yapıda olduğu gözlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum değerleri; RMSEA, .068; χ2/df=1.9; SRMR=76; NFI=.94; NNFI=.97; IFI=97; CFI=.97;RFI=.94 tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe dair Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için 0.94, I. Alt faktör için .92, II.alt faktör için .86, III. Alt faktör için .84 olarak tespit edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi