TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmenlik Mesleği İmaj Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://www.researchgate.net/profile/Oezcan_Dogan/publication/336553686_OGRETMENLERIN_GORUSLERINE_GORE_OGRETMENLIK_MESLEGININ_IMAJI_BIR_OLCEK_GELISTIRME_VE_UYGULAMA_CALISMASI_TEACHERS'_VIEWS_ON_THE_OCCUPATINONAL_IMAGE_OF_TEACHING_A_SCALE_DEVELOPMENT_AND_IMPLEMENTATION_RES/links/5db5e23da6fdccc99da8a365/OeGRETMENLERIN-GOeRUeSLERINE-GOeRE-OeGRETMENLIK-MESLEGININ-IMAJI-BIR-OeLCEK-GELISTIRME-VE-UYGULAMA-CALISMASI-TEACHERS-VIEWS-ON-THE-OCCUPATINONAL-IMAGE-OF-TEACHING-A-SCALE-DEVELOPMENT-AND-IMPLEMENTATI.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Doğan, Ö., ve Bayrak, C. (2019). Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 901-922.
https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-487223


Geliştiren/Uyarlayan: Coşkun Bayrak, Özcan Doğan


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması


Dergi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 19


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 901-922


DOI: https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-487223


Sorumlu Yazar: Özcan Doğan


İletişim: odogan@ogu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Öğretmenlik Meslek İmajı


Alt Boyutlar: Medya, Mesleki Cazibe, Mesleki ve Kişisel Özellikler, Statü, Toplumsal Algı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri: 11 madde
- Öğretmenler sabırlı bireylerdir.
Toplumsal algı: 6 madde
- Öğretmenlerden ailelerin fonksiyonlarını üstlenmeleri bekleniyor.
Mesleki cazibe: 4 madde
- Öğretmenlik, gelişim fırsatları sunan bir meslektir.
Statü: 4 madde
- Öğretmenlik toplumda önem verilen bir meslektir.
Medya: 3 madde
- Medya, öğretmenler hakkında olumsuz haberleri öne çıkarıyor.
toplam 28 madde


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li likert


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte ters maddeler bulunmaktadır.


Güvenirlik:

Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde ölçeğin alt boyutlarına ait değerler sırasıyla; öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri= .88, statü= .78, toplumsal algı= .76, mesleki cazibe= .75, eğitim politikaları= .63, medya=69 ve ölçek toplamı= 82 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi