Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Işık, R. ve Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 16-24.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nuray Sakallı-Uğurlu
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek boyutlu ve 14 Madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6'LI likert (1=hiç katılmıyorum - 6=çok katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten elde edilen yüksek puanlar namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin olumlu tutumu yansıtmaktadır.

Geçerlik: 

NTÖ’nün yapı geçerliğini daha detaylı test etmek için Sakallı-Uğurlu ve Glick (2003) tarafından geliştirilmiş olan Evlilik Öncesi Cinsel İlişkiye Giren Kadınlara İlişkin Tutumlar Ölçeği de katılımcılara verilmiştir. Bu iki ölçek arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyonun olduğu bulunmuştur (r = .85, p < .01). Bu bulgu katılımcıların benzer tutumları ölçmeyi amaçlayan maddelere paralel tepkiler verdiklerini göstermektedir.

Güvenirlik: 

NTÖ’nün güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ile irdelenmiş ve .94 olarak bulunmuştur. Güvenirlik katsayısının .70 üzerinde olması gerektiği bilgisine (Kline, 2000) göre, NTÖ’nün iç tutarlık açısından mükemmel bir değere sahip olduğu görülmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi