Mesleki Rehberlik Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Mercan, O ve Kan, A. (2020). Mesleki Rehberlik Faaliyetlerine Yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-16.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Oğuz MERCAN
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1-) Mesleki rehberlik faaliyetleri benim için önemlidir.
5-) Mesleki rehberlik faaliyetlerini değerli bulmam.
6-) Mesleki rehberlik faaliyetlerinde görev almayı isterim.
11-) Mesleki rehberlik faaliyetlerini anlatan bir dergiyi okurum.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert ( 1 = Kesinlikle katılmıyorum - 5 = Kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 18 ile 90 arasında değişmektedir. Ölçekte 6 madde ters puanlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin tamamından elde edilebilecek maksimum puan 90, minimum puan 18’dir. Yüksek puanlar, katılımcının mesleki rehberlik faaliyetlerine ilişkin tutumunun olumlu olduğuna işaret eder.

Geçerlik: 

Geliştirilen toplamda 18 maddelik ölçeğin özdeğeri 1ʹden yüksek, 4 faktör altında toplandığı, bu maddelerin toplam varyansın %62.77’sini açıkladığı görülmüştür.
AFA sonucunda oluşan dört faktörlü modelin yapı geçerliği, DFA için random şekilde ayrılan diğer grup
üzerinde uygulanarak analiz edilmiştir. İlgili analiz doğrultusunda; χ2/df (Chi‐Square/Degree of Freedom),
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), NFI (Normed Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), AGFI
(Adjusted Goodness of Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index) ve SRMR (Standardized Root Mean Square
Residual) değerleri ele alınmıştır. Bu anlamda, 18 madde ve bu 18 maddenin oluşturduğu dört faktörden ortaya
çıktığı görülen ölçek yapısına ilişkin uygulanan DFA sonucunda, model üstünde modifikasyon işlemi
gerçekleştirmeden elde edilen sonuçlar şöyledir: [χ2/df = 2.29 (p=.000); RMSEA= 0.061; NFI= 0.96; CFI= 0.98; AGFI=
0,89; GFI= 0,91; SRMR= 0,056].

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Ölçekten ortaya çıkan alt faktörlerin güvenirliğe ilişkin katsayıları ise .80 ile .87 arasında farklılaşmaktadır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi