Meritokrasi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Topdemi̇r, T. A. (2019). Politik yetinin örgütsel sapma üzerindeki etkisinde meritokrasinin düzenleyici rolü. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tolga Anıl Topdemir
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1- İş yerimde hak etsin ya da etmesin herkes en az bir defa ödüllendirilir.
2- İş yerimde işini en iyi şekilde yapanlar en üst seviyeye gelirler.
3- İş yerimde bir görev, o işi en iyi şekilde yapabilecek kişiye verilir.
4- İş yerimde herkes hak ettiği konumdadır.
5- Çalıştığım kurumda bir çalışan göstermiş olduğu performans üzerinden karşılık alır.
6- İş yerimdeki bir ekip çalışmasında ekip elemanlarının her biri, çalışmaya yaptıkları katkıya bakılmaksızın eşit düzeyde ödüllendirilirler.
7- İş yerimde terfi kararlarından biri çalışanların işte gösterdikleri çabadır.
8- İş yerimdeki ekip çalışmalarında ekibin elemanları, gruba sağladıkları katkı düzeyine göre ödüllendirilirler.
9- İş yerimde çalışanlara, çok çalışkan olmasalar da ihtiyaç duydukları için ücret artışı yapılır.
10- İş yerimde terfi kararları verilirken kıdemden ziyade yeterlilikler göz önüne alınır.
11- İş yerimde personel temin sürecinde aynı düzeyde zekaya sahip olduğu düşünülen adaylardan çalışkanlık kriterine göre işe alım yapılır.
12- İş yerimde yüksek performans gösteren ekibin elemanlarının her birine eşit düzeyde prim ödenir.
13- İş yerimdeki personel alım sürecinde, başvuru yapan kişilerin bu işe ihtiyaç duyma düzeylerine dikkat edilmez.
14- İş yerimde bazı durumlarda kişilerin düşük kalitede iş yapmaları yanlarına kalabilir.
15- İş yerimde aynı yetkinliklere sahip kişiler arasında terfi; her zaman, en çok çaba gösteren kişiye verilir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır ve bu ölçek “Kesinlikle Katılmıyorum-1”, “Katılmıyorum-2”, “Kararsızım-3”, “Katılıyorum-4” ve “Kesinlikle Katılıyorum-5” değerlerinden oluşmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir. Ölçekte ters maddeler bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Meritokrasi Ölçeği, kamu sektörü ve özel sektörde çalışmakta olan bireylerin; liyakatle yönetildiklerine/yönetilmediklerine dair algılarını ölçmek için kullanılabilir.

Çeviri Süreci: 

İlgili ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve orijinaline sadık kalmak kaydıyla, alan uzmanlarınca çeşitli sektörlere uyarlanarak kullanılmıştır.

Geçerlik: 

“Meritokrasi Ölçeği”nin orijinal hâli korunarak, herhangi bir alt faktöre bölünmemiştir.

Güvenirlik: 

Meritokrasi Ölçeği'nin Cronbach Alpha Değeri 0,70 olarak hesaplanmıştır. İlgili ölçekte yer alan toplam ifade sayısı 15'tir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Preference for the merit principle scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Davey, Liane M., D. Ramona Bobocel, Leanne S. Son Hing & Mark P. Zanna. “Preference for the Merit Principle Scale: An Individual Difference Measure of Distributive Justice Preferences”, Social Justice Research. Vol.12, No.3, September 1999, pp.223-240.

DOI: 
10.1023/A:1022148418210
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi