Manevi Anlam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye Şahin
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

MAÖ ve MİE’nin Türkçe uyarlama sürecinde öncelikle ölçek maddelerinin çevirileri
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda her iki dile ve maneviyat ile ilgili literatüre hakim üç alan uzmanı tarafından MAÖ maddelerinin çevirileri gerçekleştirilmiştir. Üç farklı uzman tarafından gerçekleştirilen çeviriler, araştırmacılar tarafından incelenmiş (araştırmacılar her iki dile hakimdir) ve en uygun çeviriler belirlenerek seçilmiştir. Ölçeğin bu formu ile ilgili son bir kez her iki dile hakim başka bir alan uzmanı ve bir Türk Dili uzmanından görüş alınmış ve MAÖ ölçek formuna son şekli verilmiştir.

Geçerlik: 

MAÖ Türkçe formunun geçerlik çalışması doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir.En çok olabilirlik yöntemiyle gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde öncelikle ölçek maddelerine ilişkin t değerleri incelenmiş ve tamamının anlamlı olduğu görülmüştür. Daha sonra maddelerin hata varyansları incelenmiş ve yalnızca dokuzuncu maddenin hata varyansının .90’ın üzerinde olduğu görülmüştür. Böylece hata varyansı .92 olan “Kusurlu ve çoğu zaman dehşet verici olan davranışlarımız, varoluşumuzun özünde hiç bir anlam olmadığını gösteriyor” maddesi ölçekten çıkarılmıştır. Böylece 13 madde ile analiz tekrar edilerek t değerleri ve hata varyansları tekrar incelenmiştir. Maddelere ilişkin t değerlerinin tamamının anlamlı olduğu, hata varyanslarının ise .43-.89 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin bu son şekline ilişkin olarak χ2 (65) = 228.18, (p < .001),χ2/sd = 3.51, NFI = .94, NNFI = .95, CFI = .96, IFI = .96, RMSEA = .07, RMR = .05, SRMR = .05 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerlerle 13 maddeden oluşan
ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini sağladığı değerlendirilmişti

Güvenirlik: 

Ölçek alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa katsayılarının ise .85 ile .97 arasında değiştiği belirtilmiştir (Macdonald, 2000a).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

MacDonald D. A. (2000a). Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of Personality, 68(1), 153-197.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi