TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Mağduriyet Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Gülay, H. ve Önder, A. (2009). Reliability and validity of the Turkish version of ladd and profilet child behavior scale victimization scale and picture sociometry scale to measure peer relations of 5-6 years-old turkish children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 648–659. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.114


Geliştiren/Uyarlayan
Alev Önder, Hülya Gülay


Yıl
2009


Kaynak Adı
Reliability and validity of the Turkish version of ladd and profilet child behavior scale victimization scale and picture sociometry scale to measure peer relations of 5-6 years- old turkish children•


Dergi
Procedia-Social and Behavioral Sciences


Cilt
1


Sayı
2009


Sayfa Aralığı
648–659


Link:
https://ac.els-cdn.com/S1877042809001165/1-s2.0-S1877042809001165-main.pdf?_tid=59de80de-c866-11e7-96bc-00000aacb362&acdnat=1510572938_de92010b236c11dbdebf625f8e4ca76b


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Hülya Gülay


İletişim
hulyagulay7@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
mağduriyet


Kimlere Uygulanabilir
5-6 yaş çocuklar


Derecelendirme
Asla bazen daima


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Toplanan veriler SPSS 13.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Frekansların dağılımı
kişisel bilgi formundan elde edilen verileri analiz etmek için yüzdeler hesaplanmıştır. Birinin analizi
birinci ve ikinci grupların ikincisine ilişkin ortalamaları arasındaki farkı ölçmek için anova
uygulama ve üçüncü ve dördüncü grupların dil eşitliğini test etmek için ikinci uygulama ile ilgili anlamı.
Üçüncü ve dördüncü grupların ortalamaları arasındaki farkı ölçmek için eşleştirilmiş örnekler T test tekniği kullanılmıştır.
ilk uygulama. Üçüncü ve dördüncü grupların birinci ile ilgili araçları arasındaki farkı belirlemek
uygulama.
Aritmetik ortalama, standart sapma, iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha), madde-toplam istatistikleri
Mağduriyet Ölçeği güvenirliği için madde-kalıntı analizi, test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. İçin
Mağduriyet Ölçeğinin Geçerliliği, İçerik Geçerliliği İstatistikleri, Ölçütle İlgili Geçerlilik, Ayrımcı Gücü
ölçekler test edilmiştir.


Çeviri Süreci

Mağduriyet Ölçeği, hem İngilizce hem de İngilizce dillerinde yetkin 5 uzman tarafından Türkçe'ye çevrildi.
Türk. Uzmanlar tarafından yapılan çeviriler karşılaştırılmış ve kültürel açıdan bazı değişiklikler yapılmıştır.
anlam ve dil kuralları. Türkçe ve İngilizce dillerinde yetkin bir başka uzman ölçeği tercüme etti
ingilizceye geri dönelim. Ölçeğin Özgün ve Türkçe çevirisi araştırmacılar ve final
Türkçe versiyonun formu dolduruldu.


Geçerlik

Ölçek ve Resim Sosyometrisi Ölçeği. İçerik geçerliliği, yapı geçerliği, ölçütle ilişkili geçerlilik, ayrımcı
Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet Ölçeği ve Resmin geçerliliğini değerlendirmek için ölçeklerin gücü test edilmiştir.


Güvenirlik

Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet için aritmetik ortalama, standart sapma, iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha), madde-toplam ve itemremainder analizi, test-tekrar test güvenilirliği hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi