Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885

DOI: 
10.14687/jhs.v14i3.4885
Sorumlu Yazar: 
Hatice Karabuğa Yakar
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

9 madde

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Kültürlerarası farkındalık ölçeğinden alınan en düşük puan 9, en yüksek puan ise 45’tir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanın düşük olması bireylerin kültürlerarası farkındalığa sahip olduğunu göstermektedir (Rozaimie et al., 2011).

Çeviri Süreci: 

Güvenirlik-geçerlik çalışmasında ilk aşama olarak, ölçekleri geliştiren araştırmacılardan izin alındıktan sonra yurt dışında eğitim görmüş üç farklı kişi tarafından birbirinden bağımsız olarak ölçek Türkçe’ye çevrilmiştir. Çeviri yapıldıktan sonra araştırmacı ve danışmanı tarafından düzeltmeler yapılarak ölçeklerin son Türkçe hali oluşturulmuştur. Ölçek sunum formu oluşturularak 15 akademisyen hemşirenin uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçeğin orijinal İngilizce maddeleri ile Türkçe çevirisi arasındaki uyumu öğrenmek ve ifadelerin anlaşılırlığını belirlemek amacıyla uzmanların her bir maddeyi “1-4 puan” arasında puanlamaları istenmiştir. Puanlamada 1 puan; uygun değil, 2 puan; biraz uygun (ifadenin revizyonu gerekli), 3 puan; oldukça uygun (uygun ancak ufak değişiklik gerekli), 4 puan; son derece uygun olarak tanımlanmıştır. Ölçekteki maddeler için 3 ve 4 puanını veren uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek Kapsam Geçerlik İndeks (KGİ) değeri hesaplanmıştır. Kapsam geçerlik indeks puanları Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği için 3,5; Kültürlerarası Etkililik Ölçeği için ise 2,8 bulunmuştur. Olumlu geri bildirim alınan ölçek maddeleri ile ilgili; dil eşdeğerliği yapıldıktan sonra ölçek farklı kültürlerden gelen hastalara bakım veren 13 hemşireye uygulanarak anlaşılabilirliği açısından test edilmiş, ilk güvenirlik geçerlik analizleri yapılmıştır.

Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında yapı geçerliğini test etmek için faktör analizini uygulamış ve ölçeğin 3 faktörlü yapıya sahip olduğunu belirlemiştir. Maddelerin faktör yük değerleri .55-.82 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Rozaimie ve ark’ları ölçeğin güvenirlik incelemesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; cronbach’s alpha katsayısının alt boyutlar için 0.39 ile 0.68 arasında değiştiğini bulmuş.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi