Kültürlerarası Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885

DOI: 
10.14687/jhs.v14i3.4885
Sorumlu Yazar: 
Hatice Karabuğa Yakar
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

24 madde

Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 no’lu maddeler ters olarak kodlanmaktadır. Puanlamada 1 puan; uygun değil, 2 puan; biraz uygun (ifadenin revizyonu gerekli), 3 puan; oldukça uygun (uygun ancak ufak değişiklik gerekli), 4 puan; son derece uygun olarak tanımlanmıştır. Ölçekteki maddeler için 3 ve 4 puanını veren uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek Kapsam Geçerlik İndeks (KGİ) değeri hesaplanmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Ölçekten alınan puanın yüksek olması bireylerin kültürlerarası etkililiğe sahip olduklarını göstermektedir (Portalla & Chen, 2010).

Çeviri Süreci: 

Güvenirlik-geçerlik çalışmasında ilk aşama olarak, ölçekleri geliştiren araştırmacılardan izin alındıktan sonra yurt dışında eğitim görmüş üç farklı kişi tarafından birbirinden bağımsız olarak ölçek Türkçe’ye çevrilmiştir. Çeviri yapıldıktan sonra araştırmacı ve danışmanı tarafından düzeltmeler yapılarak ölçeklerin son Türkçe hali oluşturulmuştur. Ölçek sunum formu oluşturularak 15 akademisyen hemşirenin uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçeğin orijinal İngilizce maddeleri ile Türkçe çevirisi arasındaki uyumu öğrenmek ve ifadelerin anlaşılırlığını belirlemek amacıyla uzmanların her bir maddeyi “1-4 puan” arasında puanlamaları istenmiştir.

Geçerlik: 

Kapsam geçerlik indeks puanları Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği için 3,5; Kültürlerarası Etkililik Ölçeği için ise 2,8 dir.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirlik inceleme sonuçlarında; Cronbach’s alpha katsayısı Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği için 0.73, Kültürlerarası Etkililik Ölçeği için 0.85 olup; test-retest korelasyon katsayıları ise Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği için 0.89, Kültürlerarası Etkililik Ölçeği için 0.71’dir . Kültürlerarası Farkındalık ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizinde ölçek orjinalinden farklı olarak tek alt boyutta toplanmaktadır ve orijinal ölçekle aynı olarak toplamda 9 maddeden oluşmaktadır. Genel uyum katsayılarına bakıldığında; /sd değerinin 1.64; CFI: 1.00, RMSEA: .019 ve SRMR indeksi 0.053’dür. Faktör yükleri .25 ile .83 arasında değişmektedir. Kültürlerarası Etkililik Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizinde ölçek orijinaliyle aynı altı alt boyutta ve toplamda 24 maddeden oluşmaktadır. Kültürlerarası etkililik ölçeği için genel uyum katsayıların incelendiğinde; ; /sd değerinin 1.66; CFI: 0.98, RMSEA: .059 ve SRMR indeksi 0.077’dir. Faktör yükleri .41 ile .85 arasında değişmektedir. Her iki ölçek maddeleri ait oldukları faktör boyutunu yeterli derecede temsil etmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi