Kolektif Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Zincirli, M., & Demir, Y. (2021). A scale development study on teachers’ perceptions of collective efficacy in schools: A scale development study on teachers’ perceptions. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(2), 1709-1723.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Muhammed ZİNCİRLİ
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek toplam 15 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
1. Alt Boyut olan "Bireysel Kolektiflik": 9 madde (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
2. Alt Boyut "Örgütsel Kolektiflik" : 6 madde ( 10,11,12,13,14,15)
Ölçekte ters puanlanacak madde bulunmamaktadır.

Bireysel Kolektiflik
1- Öğretmenler ile iş birliği yaparak çalışmak motivasyon düzeyimi arttırır.
2- Öğretmenlerle iş birliği yapmak eğitsel amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır.
3- Okulda iş birliği halinde çalışılması iş yükümü azaltır.
4- Öğretmen arkadaşlarımla birlikte yaptığım çalışmalar okulun başarısını arttırır.
5- Mesleki idealleri olan öğretmenlerle çalışmak çalışma şevkimi arttırır.
6- İş birliği halinde çalışmak, problemleri çözmemi olumlu etkiler.
7- İş birliği halinde hazırlanan eğitsel etkinlikler mesleki doyuma ulaşmama katkı sağlar.
8- Farklı branşlardan olan öğretmenlerle çalışmak motivasyonumu arttırır.
9- Meslektaşlarımla beraber çalıştıkça mesleki yeterliliğim artar.

Örgütsel Kolektiflik
10- Okulda öğretmen arkadaşlarım ile birlikte alınan kararların uygulanabilirliği yüksektir.
11- Öğretmen arkadaşlarım birlikte çalışmaya isteklidirler.
12- Birlikte çalıştığım öğretmen arkadaşlarımı alanlarında yetkin bulurum.
13- Görev yaptığım okul birlikte çalışmak için uygun koşullara sahiptir.
14- Okulumdaki öğretmenler kişisel gelişime açıktır.
15- Toplantılarda oy birliği ile alınan kararlar eğitimin etkinliğini arttırır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert ( ① Hiç Katılmıyorum ② Katılmıyorum ③ Kararsızım. ④ Katılıyorum. ⑤ Tamamen Katılıyorum )
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte aritmetik ortalama üzerinden puanlama yapılabilir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi