Koçluk Süreci Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sezer, H., Sahin, H., & Uluer, H. (2017). The coaching process evaluation scale used in nursing education. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(2), 51-57.

DOI: 
https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i2.2728
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hale Sezer
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Gözlenen Koçluk Becerileri (11 madde), Duygular (4 madde), Koçluk Sürecinden Yararlanım (12 madde) ve Beklenen
Koçluk Becerileri (3 madde) alt ölçeklerdir.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters kodlanan madde yoktur. Ölçek beşli likert skalası (1-5) ile puanlanmaktadır. Ölçekten toplam puan yerine alt ölçeklerin toplam puanları öğrencilerin koçluk süreciyle ilgili eğilimlerini değerlendirmede kullanılmaktadır. Alt ölçeklerin madde sayıları eşit olmadığı için alt ölçeklerin birbirlerine göre karşılaştırılmasını yapabilmek için formül ile puanlar standardize edilmiştir. Alt ölçek puanları 0-100 puan arasında hesaplanmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puanlar 100’e yaklaştıkça öğrencilerin alt ölçeklerdeki maddelere ilişkin memnuniyetleri artmaktadır.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi