Kişisel Gelişim Ölçeği- Revize (KGÖ-R)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tekindal, M. (2018). Kişisel Gelişim Ölçeği-Revize Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(3), 17-24.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Melike Tekindal
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

28 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç doğru değil - 5= neredeyse tamamen doğru)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan aralığı en az 28, en fazla 140’dır. 15 maddenin ters kodlanması gerekmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alınan puan yükseldikçe kadınların güçlenme seviyesi de artmaktadır.

Çeviri Süreci: 

Çalışmada KGÖ-R dil ve yapı geçerliliği yapılmıştır. Dil geçerliliği için; Worell ve Remer tarafından (2003) yılında yayınlanan, ardından Johnson vd., (2005) tarafından revize edilen KGÖ-R kriterleri, öncelikle sosyal hizmet doktora eğitimine sahip 2 uzman tarafından bağımsız olarak Türkçe’ye çevrilmiş ve MT’nin liderliğinde son haline getirilmiştir. Dil eşdeğerliliği amacıyla, Türkçe uyarlaması yapılan KGÖ-R maddeleri profesyonel bir tercüman tarafından kontrol edilmiş, düzeltmeler yapılmıştır. Son hali verilen KGÖ-R maddeleri, tekrar geri çevirme yöntemi kullanılarak uzman tercüman tarafından Türkçe’den İngilizce’ye çevrilmiş ve orijinal metin ile üst düzeyde bir benzerlik olduğu saptanmıştır. En son olarak Türk Dili ve Edebiyatı doktora eğitimine sahip uzman tarafından Türkçe dil bilgisi kontrolü yapılmıştır.

Geçerlik: 

Açıklanan varyans %66.478'tir.

Güvenirlik: 

KGÖ-R’daki 28 madde için madde toplam korelasyon değeri 0.20 değerinden düşük madde bulunmamaktadır. Bu nedenle hiçbir madde çıkarılmamıştır. 28 madde için hesaplanan cronbach alfa (α) güvenilirliği katsayısı 0.761 çıkmıştır

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Assessing psychological health and empowerment in women: The personal progress scale revised
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Johnson, D. M., Worell, J., & Chandler, R. K. (2005). Assessing psychological health and empowerment in women: The personal progress scale revised. Women & Health, 4, 109-129. doi:10.1300/J013v41n01_07

DOI: 
10.1300/J013v41n01_07
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi