Kış Sporları Farkındalık Ölçeği (KSFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tolga, E., & Yıldıran, İ. (2020). Kış Sporları Farkındalık Ölçeği (KSFÖ) Geliştirme Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 131-143.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.585711
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tolga Eski
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

35 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilişsel Boyut (13m): Ailem tarafından bana kış sporları hakkında bilgi verilir.
Duyuşsal Boyut (13m): Kış sporlarının, insanın doğa şartlarına karşı dayanıklılığını arttırdığını düşünüyorum.
Psikomotor Boyut (9m): Kış sporlarını kurallarına göre yapıyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiç Katılmıyorum - 5=Tamamen Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Olumlu maddelerin cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında; 1= Hiç Katılmıyorum, 2= Az Katılıyorum, 3= Orta Derecede Katılıyorum, 4= Oldukça Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum şeklinde değişmektedir. Olumsuz maddelerin cevap kodları ise 5.00 ile 1.00 arasında değişmektedir. Ölçek maddelerinde yer alan aralıkların eşit olduğu (N – 1 / N = 4 / 5 = 0.80) varsayımından hareketle seçeneklere ait sınırlar belirlenmiştir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

KMO değeri 0.905 olarak, Bartlett Sphericity Testi sonucunda (p=0.000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı üç alt boyut ve toplam ölçek için hesaplanmış; değerler bilişsel boyutta .887, duyuşsal boyutta .927, psikomotor boyutta .787 ve tamamı için .908 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi