Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yavaş-Çelik, M. & Zerrin, Ç. (2020). Vulnerable Baby Scale: Validity and Reliability Study. Journal of Psychiatric Nursing, 11(3), 188-194. doi: 10.14744/phd.2020.92678

DOI: 
10.14744/phd.2020.92678
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Melike Yavaş Çelik
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği
Aşağıda bebeğinizle ilgili sağlık endişelerinizi ifade eden cümleler 1 ile 5 arasında
puanlandırılmaktadır. Lütfen sizin için uygun olanı daire içine alınız. İlginiz için teşekkürler.
1. Genellikle geceleri bebeğim uyurken onu kontrol ederim
Hiçbir zaman Gecede 1-2 kez Sık sık (En az
30 dakikada bir)
1 2 3 4 5
2. Bebeğim uyanmış ve kendi kendine oyalanıyorsa, onu duyabileceğim şekilde kendi
haline bırakırım.
Hiçbir zaman Yaklaşık 15
dk
1 saatten daha
fazla
1 2 3 4 5
3. Arkadaşlarım ziyaretime geldiğinde soğuk algınlığı/nezle durumları varsa;
Onların eve
girmelerine
izin vermem
Onların eve
girmelerine izin
veririm ancak,
bebeğimi
kucaklamalarına
izin vermem.
Onları eve alırım
ve bebeğimle
iletişim
kurmalarını
sınırlandırmam.
1 2 3 4 5
4. Bebeğimde karın ağrısı ya da başka bir ağrı varmış gibi görünüyor.
Her zaman Hiçbir zaman
1 2 3 4 5
5. Bebeğimin ciddi olarak hasta olabileceği konusunda endişeleniyorum.
Daima Hiç bir zaman
1 2 3 4 5
6. Genellikle bebeğimin sağlığını aynı yaş grubundaki diğer bebeklerle karşılaştırdığımda
sanırım bebeğim;
Daha az
sağlıklı
Daha sağlıklı
1 2 3 4 5
7. Bebeğimin ciddi olarak hasta olabileceği konusunda endişeleniyorum.
Daima Hiçbir zaman
1 2 3 4 5
8. Bebeğimde Ani bebek ölüm sendromu oluşacak diye endişeliyim.
Daima Hiçbir zaman
1 2 3 4 5
9. Bebeğinizi emanet ettiğiniz kişiyi, uzakta olduğunuz sırada arar mısınız?
Evet, kesinlikle Hayır, hiçbir
zaman
1 2 3 4 5
10. Bebeğimle ilgili olarak aşı ve rutin kontrolleri dışında bir sağlık çalışanıyla (örneğin:
ebe/hemşire, hekim), son iki hafta içinde görüştüm.
Hiç Haftada bir kez Günlük veya daha
fazla
1 2 3 4 5

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1 ile 5 arası puanlama
Ölçeğin Puanlaması: 

toplam 50 puan

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

1 ile 5 arası

Çeviri Süreci: 

1 yıl

Geçerlik: 

KBAÖ’nün dil geçerliği çeviri-geri çeviri ve uzman görüşüne başvurularak yapıldı. KBAÖ için hesaplanan
örneklem yeterliliği çok iyi olarak değerlendirildi (KMO=0.851, X²=665.065). Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) KBAÖ’nün 10 maddelik tek faktörlü yapısını koruduğu, maddelerin faktör yüklerinin 0.38 ile 1.16 arasında değiştiği ve DFA
uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir sınırlar/mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu belirlendi (NFI=0.94,
NNFI=0.96, IFI= 0.97, RFI=0.92, CFI=0.97, GFI=0.93, AGFI=0.88, RMR0.07, REMSEA=0.076, X²/SD= 2.06). Çalışmada KBAÖ’nün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84 olarak belirlendi. Ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyi 0.85 şeklinde değerlendirildi. EDSDÖ ve KBAÖ arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon olduğu belirlendi (r=0.32). Test-retest
sonuçlarında pozitif yönde güçlü ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (r=0.99).

Güvenirlik: 

KBAÖ’nün dil geçerliği çeviri-geri çeviri ve uzman görüşüne başvurularak yapıldı. KBAÖ için hesaplanan
örneklem yeterliliği çok iyi olarak değerlendirildi (KMO=0.851, X²=665.065). Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) KBAÖ’nün 10 maddelik tek faktörlü yapısını koruduğu, maddelerin faktör yüklerinin 0.38 ile 1.16 arasında değiştiği ve DFA
uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir sınırlar/mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu belirlendi (NFI=0.94,
NNFI=0.96, IFI= 0.97, RFI=0.92, CFI=0.97, GFI=0.93, AGFI=0.88, RMR0.07, REMSEA=0.076, X²/SD= 2.06). Çalışmada KBAÖ’nün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84 olarak belirlendi. Ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyi 0.85 şeklinde değerlendirildi. EDSDÖ ve KBAÖ arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon olduğu belirlendi (r=0.32). Test-retest
sonuçlarında pozitif yönde güçlü ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (r=0.99).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Vulnerable Baby Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Kerruish NJ, Settle K, Campbell-Stokes P, Taylor BJ. Vulnerable
Baby Scale: development and piloting of a questionnaire to
measure maternal perceptions of their baby's vulnerability. J
Paediatr Child Health 2005;41:419–23.

DOI: 
DOI: 10.1111/j.1440-1754.2005.00658.x
Orijinal Form Geçerlik: 

Three questions were removed from the questionnaire on the basis of poor item-total correlations, leaving the final version with 10 questions, scored on 1-5 rating scales. Cronbach alpha for the revised scale was 0.7. There was a significant difference (P = 0.002) in mean vulnerable baby scores between the control group and the 'medically fragile' group. There was a moderately strong correlation between vulnerable baby score and maternal state anxiety (r = 0.6) and a weaker correlation with maternal depressive symptoms

Orijinal Form Güvenirlik: 

Three questions were removed from the questionnaire on the basis of poor item-total correlations, leaving the final version with 10 questions, scored on 1-5 rating scales. Cronbach alpha for the revised scale was 0.7. There was a significant difference (P = 0.002) in mean vulnerable baby scores between the control group and the 'medically fragile' group. There was a moderately strong correlation between vulnerable baby score and maternal state anxiety (r = 0.6) and a weaker correlation with maternal depressive symptoms

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi