Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Sözeri, E. (2014). Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği Ölçeği ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Elif Sözeri
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Temel tatların alımında azalma (5m): Şekerli yiyeceklerin tadını almakta zorlanıyorum.
Rahatsızlık (6m): Yiyecek kokusundan rahatsız oluyorum.
Vefantoguzi ve paraguzi (3m): Ağzımda kötü bir tat var.
Genel tat alma değişiklikleri (4m): Her şeyin tadı kötü geliyor.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
İlk 6 madde 5'li Likert (1= Normal tat alıyorum- 5= Hiç tat alamıyorum) 7-18 arası sorular 5'li Likert (1= Hiç- 5= Çok)
Ölçeğin Puanlaması: 

Alt boyutlardan alınacak maksimum puan 5 iken alınacak minimum puan 1‘dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan uyum istatistikleri dikkate alındığında, ölçeğin daha önce belirlenen 4 faktörlü yapısının toplanan verilerle genel olarak uyum sağladığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

K-TADÖ geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında, ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,869dur. Ölçeğin temel tatların alımında azalma boyutunun alfa değeri 0,89; rahatsızlık boyutunun 0,70; vefantoguzi ve paraguzi boyutu 0,82 ve genel tat alma değişiklikleri 0,72dir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi