TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Hasta Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Sezgin B. (1998). Acil servise başvuran hastaların aldıkları hizmetten memnuniyetlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Burcu Sezgin


Yıl
1998


Kaynak Adı
Acil servise başvuran hastaların aldıkları hizmetten memnuniyetlerinin incelenmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ege Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg6YdJ6iwpRfiTZnWh8yRBb3LjRMkBxkvE6L942WQKglS


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Burcu Sezgin


Kimlere Uygulanabilir
Acil servise başvuran hastalara


Derecelendirme
Ölçek 5'li Likert (1= hiç memnun değil - 5= çok memnun)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 50 ile 250 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puan hasta memnuniyetinin olduğunu gösterir.


Geçerlik

Ölçeğin faktör analizi yapılmış ve hizmet boyutları; bakım hizmetleri, barındırma hizmetleri, hasta kabul ve kayıt hizmetleri, tedavi hizmetleri, teknoloji hizmetleri, taburculuk hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri olmak üzere 7 faktör belirlenmiştir. Faktör analizinden elde edilen faktör ağırlıklarının en küçük ve en yüksek değerleri; faktör 1 için 0.593-0.850. faktör 2 için 0.390-0673. faktör 3 için 0.420-0.792, faktör 4 için 0.552-0705, faktör 5 için 0.418-0.702, faktör 6 için 0.488-0.773. faktör 7 için 0.781-0.784 arasında bulunmuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini saptamak üzere; Split-half, Spearman-Brown, Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları ve madde analizi iç tutarlılık açısından hesaplanmıştır. Hasta memnuniyet ölçeğindeki sorular iki bölüme ayrılarak alfa katsayıları bulunmuş ve daha sonra bu iki bölümün korelasyonu belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin birinci bölümünün Alfa katsayısı r=0.96, ikinci bölümün Alfa katsayısı r=0.97 bulunmuştur. Bu iki bölüm arasındaki korelasyon r=0.83 olarak saptanmıştır. Hasta memnuniyet ölçeğinin Güttman Spiit-half katsayısı r=0.90 Spearman-Brown katsayısı r=0.90 Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı r=0.98. olarak bulunmuştur. Madde analizinde ise elde edilen r değerleri 0.501 ve 0.802 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi